Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning til sommerhus - Kalundborg Kommune

Publiceret 16-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af sommerhus og terrasse som ansøgt på matr.17b, Dalby By, Kirke Helsinge, Fægangsvejen 15, 4281 Gørlev, Kalundborg Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01485.

Afslag - tilbygning til sommerhus.pdf 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent