Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny beboelse

Publiceret 10-10-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny beboelse på matr.15b, Glud by, Glud, Søborgvej 8, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af ny bolig som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00709

Afslag til opførelse af ny beboelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent