Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af fritidsbolig i Odsherred Kommune

Publiceret 15-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til overskridelse af strandbeskyttelseslinjen ved opførelse af nyt sommerhus på matr.10n, Veddinge By, Fårevejle, Skelbakken 29, 4550 Asnæs, Odsherred Kommune.

Retlig afgørelse om terrassen
Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3, kan der i lovligt etablerede haver, uanset forbuddet i § 15, stk. 1, placeres en mindre terrasse etableret i niveau med terræn og i sammenhæng med beboelsen.

Kystdirektoratet finder ikke, at en del af terrassen, som er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen mellem bolig og carport og foran carporten, er omfattet af bestemmelsen, hvorfor denne del af terrassen kræver dispensation efter § 65a, stk. 1.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 19/02077.

Afslag på genopførelse af fritidshus i Odsherred Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent