Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af terrasse - Slagelse Kommune

Publiceret 16-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af terrasse med rækværk som ansøgt på matr.6c, Svenstrup By, Tårnborg, Svenstrup Strandvej 101, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgte terrasse på 123 m² er omfattet af undtagelsen i naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3, der alene gælder for ”mindre terrasser” der opføres i niveau med terræn. Terrassen forudsætter derfor dispensation.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01447.

Afslag terrasse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent