Afslag på ansøgning om tilladelse/dispensation til indretning af mandskabsrum i udhus - Middelfart

Publiceret 09-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af køkken, toilet/bad, mv. i eksisterende udhus på ejendommen matr. nr. 12c Røjle By, Strib-Røjleskov beliggende Provstskovvej 25 i Middelfart Kommune

Vilkår om tilbageførsel til udhus senest 1. oktober 2019 stillet i Kystdirektoratets afgørelse af 19. september 2017 er således fortsat gældende.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02573

Afslag til mandskabsrum mv til frugtproduktion på Provstskovvej 25 i Middelfart Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent