Afslag på ansøgning om shelterplads, Issemosevej 20, Femø, Lolland-Falster kommune

Publiceret 14-10-2019

Afgørelse – Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 15a, Sønderby By, Femø, Issemosevej 20, 4945 Femø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03071.

Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads på matr. nr. 15a, Sønderby By, Femø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler