Afslag på ansøgning om dispensation til udvidelse af terrasse og opførelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen i Hedensted Kommune

Publiceret 22-10-2019

Kystdirektoratet meddeler hermed afgørelse om, at der ikke er lovligt etableret have omkring sommerhuset og giver samtidigt afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af terrasse og opførelse af skur på ejendommen matr. nr. 9i Klakring By, Klakring beliggende Sverrigsvej 21A i Hedensted Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/01697.

Afslag - have, opførelse af skur og udvidelse af terrasse på Sverrigsvej 21A i Hedensted Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent