Afslag på ansøgning om dispensation til tilplantning med juletræer

Publiceret 07-10-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til tilplantning med juletræer i kort omdrift inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 36 Tårup By, Frørup i Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at foretage tilplantning med juletræer, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02251

Afslag på ansøgning om dispensation til tilplantning med juletræer.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent