Afslag på ansøgning om dispensation til stengærde i have

Publiceret 09-10-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til stengærde i have inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1hc, Sundby By, Toreby, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet fastholder afslag på ansøgning om dispensation til et stengærde i haven i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02248

Afslag på ansøgning om dispensation til stengærde i have.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler