Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads ved Femø Jazz Festival, Femø

Publiceret 14-10-2019

Afgørelse – Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster ved Femø Jazz Festival foran ejendommen matr. nr. 24c, Nørreby By, Femø, Darrehøjsvej 1, 4945 Femø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02641.

Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads ved Femø Jazz Festival, Darrehøjsvej, Femø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler