Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster

Publiceret 14-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt på matr. nr. 1a, Frederiksdal Hgd., Sandby, 4912 Harpelunde, i Lolland Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03387.

Afslag - shelterplads ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster.pdf 

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler