Afslag på ansøgning om dispensation til shelter

Publiceret 09-10-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til shelter inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1q, Lungholm Hgd., Olstrup, Tangvej 15, Østersøbadet, 4970 Rødby, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00706

 

Afslag på ansøgning om dispensation til shelter.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler