Afslag på ansøgning om dispensation til opsætning af stærekasser på Omø

Publiceret 01-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af stærekasser som ansøgt på matr. nr. 11k, Omø By, Omø, i Slagelse Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00584.

Afslag - ansøgning om opsætning af stativ med stærekasser.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler