Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af orangeri

Publiceret 02-10-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af orangeri inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8c Ø. Åby By, Skårup beliggende Skårupøre Strandvej 78 i Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af orangeri, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02955

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af orangeri.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent