Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af hegn inden for strandbeskyttelseslinjen i Langeland Kommune

Publiceret 22-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af hegn i skel mellem ejendommene matr. nre. 63ae og 63n St. Snøde By, Snøde beliggende Hesselbjergvej 87 og 95 i Langeland Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02109

Afslag til hegn på Hesselbjergvej 87 i Langeland Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent