Afslag på ansøgning om dispensation til indretning af kursuscenter, fodboldgolf, mv. inden for strandbeskyttelseslinjen i Svendborg Kommune

Publiceret 22-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte kursuscenter med fodboldgolfbane og øvrige aktiviteter på ejendommen matr. nr. 23c Oure By, Oure beliggende Tanghavevej 54 i Svendborg Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/02061.

Afslag til indretning af kursuscenter, fodboldgolf, mv i Svendborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent