Afslag på ansøgning om dispensation til at opføre drivhus på 28 m2 inden for strandbeskyttelseslinjen - Skive Kommune

Publiceret 14-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre drivhus på 28 m2 som ansøgt på ejendommen matr.nr. 1c Grynderup By, Sæby, Skruen 4, 7870 Roslev

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00742.

Afslag på at opføre drivhus i mursten på 28m2.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler