Afgørelse vedr. shelterplads, Dæmningsvej 17, Nørre Alslev

Publiceret 14-10-2019

Afgørelser vedr. shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 17e,
Vålse Inddæmning, Vålse, Dæmningsvej 17, 4840 Nørre Alslev, Guldborgsund Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af et shelter og en bålplads.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et multtoilet ved den ansøgte shelterplads.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01278.

Afgørelser vedr. shelterplads, Dæmningsvej 17, Nørre Alslev

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler