Afgørelse vedr. placering af to shelters, et muldtoilet, en bålplads og et bord- og bænkesæt

Publiceret 21-10-2019

Kystdirektoratet har den 12. februar 2019 modtaget en ansøgning om dispensation til at placere to shelters, et muldtoilet, en bålplads og et bord- og bænkesæt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20, Tostenæs By, Fanefjord, i
Vordingborg Kommune.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til to
shelters, et muldtoilet og en bålplads i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b,
stk. 1, jf. § 15.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til et bord- og bænkesæt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00449

Afgørelser på ansøgning om dispensation.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler