Tilladelse til opførelse af fårestald i Syddjurs Kommune

Publiceret 20-11-2019

Tilladelse til placering og udformning af fårestald inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.16a, Ørby By, Helgenæs, Sletterhagevej 57, 8420 Knebel, i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af en fårestald med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02282.

Tilladelse til opførelse af fårestald.pdf

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler