Tilladelse til halvtag i Struer kommune

Publiceret 21-11-2019

Tilladelse til halvtag inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 5b Volstrup Hgd., Hjerm i Struer kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til bibeholdelse af halvtaget med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. tilladelsens redegørelse.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01460.

Tilladelse til halvtag i Struer Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler