Tilladelse til at udformning og placering af nyt stuehus

Publiceret 27-11-2019

Tilladelse til at udformning og placering af nyt stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen - matr.13d, Føns By, Føns, Rudvej 16, 5580 Nørre Aaby, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af stuehuset med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03287

Tilladelse til at udformning og placering af nyt stuehus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent