Tilladelse til at opføre et maskinhus og en staklade

Publiceret 27-11-2019

Tilladelse til at opføre et maskinhus og en staklade inden for strand-beskyttelseslinjen på landbrugsejendom på Sejerø. Matr.14bv, Sejerø By, Sejerø - Sejerøvej 37, 4592 Sejerø. Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af et maskinhus på 375 m² og i forlængelse heraf en staklade på 30 m² med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Kystdirektoratet ophæver samtidig hermed tilladelsen af den 25. april 2017 efter § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af en staklade på 112 m².

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01926

Tilladelse til at opføre et maskinhus og en staklade.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent