Revideret dispensation til at udvide pavillon i Århus Kommune

Publiceret 11-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det søgte på matr. 9a, Århus Markjorder i Århus kommune.

Denne reviderede dispensation udsendes fordi den første dispensation af 8. november kun indeholdt én kældertrappe.

Dispensationen omfatter også de midlertidige ændringer i terrænet, som anlægsarbejdet medfører. Du har desuden søgt om en udvidelse af pavillonen stueplan i terræn med 12 kvm under et eksisterende halvtag.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00363.

Revideret dispensation til at udvide pavillon.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler