Lovliggørende dispensation til bådeskur i Nyborg Kommune

Publiceret 20-11-2019

Lovliggørende dispensation til bådeskur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 2n, Lysemose Bovense i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15 til bådeskuret.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01390.

Lovliggørende dispensation til bådeskur.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler