Forlængelse af dispensation til nedrivning og genopførsel af sommerhus

Publiceret 13-11-2019

Forlængelse af dispensation til nedrivning og genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 51c, Mesinge By, Mesinge, Midskov, Flaskevejen 21, 5370 Mesinge i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed forlængelse af dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nedrivning og genopførelse af et nyt sommerhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03051

 Forlængelse af dispensation til nedrivning og genopførsel af sommerhus

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler