Forlængelse af dispensation til genopførelse og flytning af sommerhus i Middelfart

Publiceret 14-11-2019

Afgørelse - forlængelse af dispensation til genopførelse og flytning af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7b, Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej 43, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed forlængelse af dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse og flytning af sommerhuset som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Toiletskuret skal fjernes, senest når det nye sommerhus er færdigmeldt. Det må ikke tages i brug til andre formål.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02941.

Forlængelse af dispensation til genopførelse og flytning af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler