Endelig dispensation til opførelse af udhus efter brand

Publiceret 11-11-2019

Endelig dispensation til opførelse af udhus efter brand inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.2a Lystrup By, Vindblæs, Søhøjvej 27, 9560 Hadsund. Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af udhus som endelig ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00631

Endelig dispensation til opførelse af udhus efter brand.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent