Dispensation til udvidelse af sommerhus, Hjortevej 72, Jægerspris

Publiceret 07-11-2019

Dispensation til udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 8p, Bakkegårde, Dråby, Hjortevej 72, 3630 Jægerspris

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til mindre udvidelse af sommerhus til modernisering af de sanitære forhold.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02687.

Dispensation til udvidelse af sommerhus Hjortevej 72 Jægerspris

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler