Dispensation til udvidelse af asfalteret strækning på servicevej i Ønslev, Guldborgsund Kommune

Publiceret 13-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af asfalteret strækning på servicevej på matr. 7000b, Klodskov By, Ønslev, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til asfaltering af del af gruslagt servicevej som ansøgt.

Dispensation til udvidelse af asfalteret strækning på servicevej.pdf

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01436.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent