Dispensation til udvidelse af 2 eksisterende campinghytter

Publiceret 13-11-2019

Dispensation til udvidelse af 2 eksisterende campinghytter inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2qo, Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, Horsens City Camping i Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 jf. § 15, til udvidelse af 2 eksisterende campinghytter med hver 5 m2 i
form af en 4 m høj tilbygning.

Ved henvendelse om sagen vemligst opgiv sagsnummer 19/01167

Dispensation til udvidelse af 2 eksisterende campinghytter.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler