Dispensation til udstykning i Haderslev Kommune

Publiceret 20-11-2019

Dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.635, Kelstrup, Vilstrup, Kelstrupvej 56, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1 , jf. § 15, til udstykning som anført i ansøgningsmaterialet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/00517.

Dispensation til udstykning i Haderslev Kommune.pdf

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler