Dispensation til terrænændringer, Mindelundsvej 45c, Odense

Publiceret 08-11-2019

Dispensation til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1a, Seden By, Seden, Mindelundsvej 45c, Odense

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændringer ved at undlade opfyldning og terrænudjævning efter miljømæssige oprydning af skydebanen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02879.

Dispensation til terrænændringer Mindelundsvej 45c, Odense

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler