Dispensation til terrænændring

Publiceret 28-11-2019

Dispensation til terrænændring inden for strandbeskyttelseslinjen,
matr. 5k og 6e, Jyderup By, Vig.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændring med følgende vilkår, jf. redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02422

Dispensation til terrænændring.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler