Dispensation til skur i Vordingborg kommune

Publiceret 27-11-2019

Dispensation til skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 21æ, Bogø By, Bogø i Vordingborg kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skuret.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 18/02833.

Dispensation til skur inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler