Dispensation til opstilling af telte ved Yoga Festival

Publiceret 13-11-2019

Dispensation til opstilling af telte ved yoga festival med ny
dato inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 1a Tibirke
flyvesand, Tibirke i Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af telte den 14. og 16. august 2020.


Kystdirektoratet har også afgjort, at Yoga på selve strandarealet ikke kræver én
dispensation, såfremt der ikke opstilles udstyr af nogen art. Dispensationen
vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning
kan være nødvendige.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02768

Dispensation Yoga Festival.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler