Dispensation til opsætning af to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Halsnæs Kommune

Publiceret 07-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to informationsskilte som ansøgt på hhv. matr. nr. 9n Hald By, Torup og matr. nr. 9fu Hald By, Torup, ved Gråstenvej, 3390 Hundested i Halsnæs Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02659.

Dispensation til to informationsskilte.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler