Dispensation til opførelse af nyt sommerhus og skur

Publiceret 18-11-2019

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus og skur inden for strandbeskyttelseslinjen - Egebjergvej 165, matr.1cn,Annebjerggaard Hgd., Højby, 4500 Nykøbing Sj., Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af sommerhus og skur som ansøgt.
Det stilles som vilkår at det eksisterende skur nedrives samtidig med sommerhuset.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01779

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus og skur.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent