Dispensation til opførelse af ny bebyggelse

Publiceret 11-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny bebyggelse på matr.37e Ore, Vordingborg, Nyvej 11, 4760 Vordingborg, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte bebyggelse.


Dispensationen er meddelt på vilkår at en garagebygning og en container opstillet i tilknytning til garagen fjernes i forbindelse med nybyggeriet, samt at der ikke efterfølgende sker yderligere udvidelser af bolig-, garage- eller udhusarealer.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02752.

Dispensation til opførsel af ny bebyggelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent