Dispensation til ombygning af flugtskydebane

Publiceret 29-11-2019

Dispensation til ombygning af flugtskydebane inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11g og 11z Rørvig
By, Rørvig, Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygning af flugtskydebane.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01361

Dispensation til ombygning af flugtskydebane.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig