Dispensation til nedsivningsanlæg

Publiceret 13-11-2019

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5c, Vesterkær, Egholm By, Egholm 21, i Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 16 jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02860

Dispensation til nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler