Dispensation til midlertidig telthal

Publiceret 18-11-2019

Dispensation til midlertidig telthal inden for strandbeskyttelseslinjen
på ejendommen matr. nr. 33 Yderby By, Odden, Gnibenvej 55, 4583
Sjællands Odde, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig telthal.

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
 Dispensationen er tidsbegrænset til perioden 17. december 2019 til 15. november 2020. Området skal efter denne periode efterlades ryddeligt og
reetableret.
 Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med opsætning af
telthal.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03164

Dispensation til midlertidig telthal.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig