Dispensation til midlertidig opsætning af mobilsauna i Århus Kommune

Publiceret 12-11-2019

Dispensation til midlertidig opsætning af mobilsauna inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16gt Østerlavet,
Malling, Ajstrup Strandvej 85, 8340 Malling, i Århus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til midlertidig opsætning af mobilsauna som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00659.

Dispensation til midlertidig opsætning af mobilsauna - Ajstrup Strand.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler