Dispensation til genopførelse af tilbygning - Greve Kommune

Publiceret 12-11-2019

Dispensation til genopførelse af bygning og solfangeranlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 10ce Karlslunde, Karlslunde Strandvej 3, 2690 Karlslunde, i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af tilbygning og solfangeranlæg som ansøgt og dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 3, nr. 11, jf. § 15,til to mindre lysskakter ved etablering af kælder som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00710.

Dispensation - genopførelse af tilbygning - Greve Kommune.pdf 

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler