Dispensation til etablering af terrasse

Publiceret 11-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af terrasse på matr.6c, Svenstrup By, Tårnborg, Svenstrup Strandvej 101, 4220 Korsør, Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af en terrasse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03083

Dispensation til etablering af terrasse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent