Dispensation til at opgrave søkabler inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 07-11-2019

Dispensation til at opgrave søkabler inden for
strandbeskyttelseslinjen på stranden ud for ejendommene matr. 1r, 1bp, 1bf, 1hb og 1au, og på selve matrikel 1r; alle Marienlyst, Helsingør Jorder i Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15 til at grave som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01299

Dispensation til at opgrave søkabler inden for strandbeskyttelseslinjen.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler