Dispensation til at genopføre udhus på ejendommen Vestermark 39 i Guldborgsund Kommune

Publiceret 20-11-2019

Dispensation til, efter nedrivning, at genopføre udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 36 Vigsnæs By, Vigsnæs beliggende Vestermark 39 i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af udhus, som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01722.

Dispensation til genopførelse af udhus på Vestermark 39 i Guldborgsund Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent