Dispensation til at genopføre to bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen i Faaborg Kommune

Publiceret 06-11-2019

Kystdirektoratet giver dispensation i efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det søgte på ejendommen matr. 55b, Åstrup By, Åstrup i Faaborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00774.

Dispensation til at genopføre to bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler