Dispensation til at etablere 16 campingenheder på eksisterende campingplads

Publiceret 29-11-2019

Dispensation til at etablere 16 campingenheder på eksisterende
campingplads inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01557

Dispensation til at etablere 16 campingenheder på eksisterende campingplads.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler