Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 14-11-2019

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen,
matr. 129, Anslet, Fjelstrup, Strandvejen 34, 6100 Haderslev, Haderslev kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel af op til 1,5 ha fra matr. 236 til matr. 129.
Arealets præcise størrelse er ikke opgjort endnu, men skellet vil blive trukket ved et vandløb, der ligger op til den eksisterende campingplads.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03142

Dispensation til arealoverførsel.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler